Seminerler

Ayfon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş)

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)

Amasya Üniversitesi (Amasya)

Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli),

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

KTo Karatay Üniversitesi (Konya

Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin)

Bozok Üniversitesi (Yozgat)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur)

Çukurova Üniversitesi (Adana)

Mersin Üniversitesi (Mersin

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul)

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)

Gazi Üniversitesi (Ankara)

Pamukkale Üniversitesi (Denizli)

Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep

Selçuk Üniversitesi (Konya)

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa),

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara

Trakya Üniversitesi (Edirne)

İnönü Üniversitesi (Malatya)

Uludağ Üniversitesi (Bursa)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İzmir)

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)