Seçici Kurul

Seçici Kurul:

Gazi Üniversitesi – Prof. Dr. Füsun Demirel
İstanbul Teknik Üniversitesi – Dr. Nurgün Bayazıt
Mimar Sinan Üniversitesi – Prof. Dr. Ayşin Sev
Yıldız Teknik Üniversitesi – Doç. Dr. Mehmet Nuri İlgürel