Pusulanın Amacı Nedir?

Rönesans, yönetsel, eğitsel ve yol gösterici sürdürülebilirlik ilkeleri ile gençlere iş hayatında atacakları ilk adımda destek olma amacındadır.

Sürdürülebilir büyümeyi hedef edinen Rönesans, Pusula programı ile gençlerin iş hayatına başlamadan önce mesleki yeterlilik ve iş yerindeki yetkinlikler açısından kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra iş kültürünü benimseyip çalışma hayatına bir adım
atmalarını amaç edinmiştir. İş arayan her yeni mezunun en büyük sorunu olan “iş tecrübesi” faktörü, Pusula programına başvuru yapan gençler için bir sorun teşkil etmemektedir. Pusula, iş tecrübesi edinip öz geçmişlerine Rönesans’ı ekleyerek kariyerlerine
yön verecek gençler için kalıcı bir çözüm niteliği taşıma amacındadır.