HAKKIMIZDA

Rönesans Enerji Üretim A.Ş., Rönesans Holding'in bağlı şirketlerinden biridir ve enerji sektöründe yatırım yapmaktadır. Rönesans Enerji, faaliyetlerini yürütürken, Holding'in inşaat alanında kazandığı deneyimlerden büyük ölçüde yararlanmakta ve bu deneyimleri, stratejik hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanmaktadır.

Rönesans Enerji, hızla büyüyen Türk enerji piyasasındaki yatırım olanaklarını değerlendirebilmek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Enerji sektöründe oldukça deneyimli bir ekibe sahip olan Rönesans Enerji, faaliyetlerine öncelikle, yenilenebilir enerji üretimi alanında yatırım yaparak ve özellikle de hidroelektrik santralleri inşa ederek başlamıştır.

Rönesans Enerji’nin ilk yatırımı, Karabük yakınlarındaki Yalnızca Hidroelektrik Santrali'ni (HES) inşa etmek olmuştur. Bir kamu ihalesi sonucunda, bu santralin inşa edilmesini ve 40 yıl boyunca işletilmesini öngören bir lisans elde eden Rönesans Enerji, böylece ilk yatırımına başlamış ve Yalnızca HES’in yapımını 18 ayda tamamlamıştır. 15,75 MWm kurulu güce sahip olan Yalnızca HES, Ekim 2009 itibarıyla enerji üretmeye başlamıştır.

Rönesans Enerji, 2009 yılında aynı yöntemle iki yeni hidroelektrik santrali daha inşa etme ve işletme lisansı almıştır. Amasya'da Yeşilırmak nehri üzerinde inşa edilen toplam yaklaşık 39,40 MWm kapasiteli Kale ve Osmancık hidroelektrik santralleri, 2013 yılının Şubat ayından itibaren işletilmeye başlanmıştır. 2010 yılının Mart ayında dördüncü hidroelektrik santralinin inşa edilmesi ve işletilmesi lisansını alan Rönesans Enerji, Kars’ta Aras nehri üzerine yaklaşık 22,10 MWm kurulu güce sahip Sena Hidroelektrik Santralini inşa etmiş ve 2013 yılının Ağustos ayından itibaren işletmeye başlamıştır. Son olarak Rönesans Enerji, Aksu Grubu ile %50 ortak olarak, yaklaşık 37 MWm kurulu güce sahip Erzurum Özlüce hidroelektrik santralini inşa etmiş ve 2013 yılının Aralık ayından itibaren işletmeye başlamıştır. Böylece Rönesans Enerji, kuruluşundan bu yana, toplam enerji üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmış ve 2014 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 115 MWm düzeyine çıkarmıştır.

Kurulu güç kapasitesini daha da arttırmayı hedefleyen Rönesans Enerji, enerji piyasasını yakından takip etmekte ve uygun bulduğu projelere yatırım yapmayı sürdürmektedir. Bu çerçevede Rönesans Enerji, Hakkâri’de bulunan ve toplam 476,60 MWm kurulu güce sahip 3 adet Doğanlı HES ve yine Hakkâri’de bulunan 294 MWm kurulu güce sahip Çukurca HES projelerini geliştirmektedir. Bununla birlikte, 2016 senesi içerisinde, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait ve 51 MWm kurulu güce sahip Şanlıurfa Hidroelektrik  Santrali ve taşınmazlarının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi Rönesans Enerji vermiş ve Şanlıurfa HES Tesisinin 49 yıllık işletme hakkını elde etmiş ve toplam kurulu gücünü 166 MWm seviyesine çıkarmıştır.